THIẾT KÊ THI CÔNG CĂN HỘ SCENICVALLEY QUẬN 7- CĂN A6.01